Processing...

Obróbka i archiwizacja materiałów analogowych oraz powstałych z wykorzystaniem technik multimedialnych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1c) Wybiera i przygotowuje zdjęcia wykonane w technice analogowej oraz zdjęcia i elementy multimedialne do publikacji.
2b) Wykonuje obróbkę graficzną zdjęć i elementów multimedialnych
3a) Charakteryzuje zagadnienia związane z obróbką materiałów analogowych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.