Processing...

Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1a) Organizuje instruktaż i doradztwo związane z doskonaleniem wewnątrzzakładowym
2b) Organizuje pracę zespołu

#
DataUżytkownik
Brak wyników.