Processing...

Konserwacja instalacji elektrycznych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1a) Analizuje i ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych
2b) Wykonuje konserwację instalacji elektrycznej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.