Processing...

Wykonywanie i naprawianie okularów korekcyjnych, ochronnych i przeciwsłonecznych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
1a) Charakteryzuje wady wzroku i sposoby ich korekcji
2b) Dokonuje pomiarów oftalmicznych okularów
3c) Wykonuje okulary korekcyjne, ochronne i przeciwsłoneczne
4d) Sprawdza i dopasowuje okulary oraz udziela wskazówek w zakresie korzystania z nich
5e) Naprawia okulary korekcyjne, ochronne i przeciwsłoneczne

#
DataUżytkownik
Brak wyników.