Processing...

Wykonywanie i naprawianie pomocy wzrokowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
1a) Dokonuje wstępnej oceny potrzeb klienta w zakresie pomocy wzrokowych
2b) Dokonuje pomiarów oftalmicznych pomocy wzrokowych
3c) Wykonuje pomoce wzrokowe (lupa, okulary lupowe, lornetkowe i stenopeiczne)
4d) Sprawdza i dopasowuje pomoce wzrokowe oraz udziela wskazówek w zakresie korzystania z nich
5e) Naprawia pomoce wzrokowe (lupa, okulary lupowe, lornetkowe i stenopeiczne)

#
DataUżytkownik
Brak wyników.