Processing...

Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1a) Stosuje zasady BHP oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
2b) Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.