Processing...

Wykonywanie i naprawa okularów korekcyjnych, ochronnych i przeciwsłonecznych oraz dobieranie mocy optycznej soczewek

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-6 z 6.
#Efekt uczenia się 
1F) Naprawia okulary korekcyjne, ochronne, i przeciwsłoneczne
2E) Sprawdza i dopasowuje okulary oraz udziela wskazówek w zakresie korzystania z okularów i soczewek kontaktowych
3D) Wykonuje okulary korekcyjne, wieloogniskowe (dwuogniskowe, trójogniskowe, biurowe, progresywne, wspierające akomodację), ochronne i przeciwsłoneczne
4C) Dokonuje pomiarów parametrów wzroku
5B) Dokonuje pomiarów oftalmicznych okularów
6A) Określa wady wzroku i sposoby ich korekty na podstawie pomiaru refrakcji oczu

#
DataUżytkownik
Brak wyników.