Processing...

Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem w przedsiębiorstwie

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1B) Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej
2A) Nadzoruje przestrzeganie zasad BHP oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

#
DataUżytkownik
Brak wyników.