Processing...

Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe pracowników

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1B) Organizuje pracę zespołu
2A) Organizuje instruktaż i doradztwo związane z doskonaleniem wewnątrzzakładowym

#
DataUżytkownik
Brak wyników.