Processing...

Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe pracowników

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1A) Organizuje instruktaż i doradztwo związane z doskonaleniem wewnątrzzakładowym
2B) Organizuje pracę zespołu

#
DataUżytkownik
Brak wyników.