Processing...

Diagnoza stanu technicznego roweru

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-9 z 9.
#Efekt uczenia się 
1a) Rozpoznaje potrzeby klienta
2b) Rozróżnia właściwości różnych rodzajów rowerów
3c) Diagnozuje koła i ogumienie
4d) Diagnozuje układ hamulcowy
5e) Diagnozuje układ kierowniczy
6f) Diagnozuje układ napędowy
7g) Diagnozuje stan elementów amortyzacji
8h) Sprawdza stan układu elektrycznego
9i) Planuje usługę serwisową

#
DataUżytkownik
Brak wyników.