Processing...

Diagnoza stanu technicznego roweru

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-9 z 9.
#Efekt uczenia się 
1i) Planuje usługę serwisową
2h) Sprawdza stan układu elektrycznego
3g) Diagnozuje stan elementów amortyzacji
4f) Diagnozuje układ napędowy
5e) Diagnozuje układ kierowniczy
6d) Diagnozuje układ hamulcowy
7c) Diagnozuje koła i ogumienie
8b) Rozróżnia właściwości różnych rodzajów rowerów
9a) Rozpoznaje potrzeby klienta

#
DataUżytkownik
Brak wyników.