Processing...

Budowanie i kierowanie zespołem projektowym

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach, wraz z kryteriami weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerEfekt uczenia się 
11Dobiera skład zespołu projektowego
22Ocenia pracę członków zespołu
33Kieruje operacyjnymi pracami zespołu projektowego
44Komunikuje się z zespołem

#
DataUżytkownik
Brak wyników.