Processing...

Zarządzanie ryzykiem projektowym

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach, wraz z kryteriami weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerEfekt uczenia się 
11Identyfikuje ryzyka projektu
22Ocenia i hierarchizuje ryzyka projektu
33Planuje reakcje na ryzyka w projekcie
44Monitoruje proces zarządzania projektem pod kątem ryzyka

#
DataUżytkownik
Brak wyników.