Processing...

Zarządzanie portfelem projektów

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach, wraz z kryteriami weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerEfekt uczenia się 
11Definiuje proces zarządzania portfelem projektów
22Buduje mierniki oceny projektów

#
DataUżytkownik
Brak wyników.