Processing...

Charakteryzowanie zagadnień związanych z procesem produkcji odzieży z dzianin

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
11. Charakteryzuje zasady BHP obowiązujące na stanowiskach pracy
22. Charakteryzuje maszyny, urządzenia i akcesoria stosowane w produkcji odzieży z dzianin
33. Charakteryzuje techniki i technologie stosowane w produkcji odzieży z dzianin

#
DataUżytkownik
Brak wyników.