Processing...

Ustalanie technologii produkcji i dostosowanie linii produkcyjnej do wymagań modelu

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
11. Planuje działanie linii produkcyjnej z uwzględnieniem podziału zadań w zespole
22. Organizuje pracę zespołu

#
DataUżytkownik
Brak wyników.