Processing...

Realizacja i nadzorowanie produkcji

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
11. Kontroluje przebieg produkcji
22. Kontroluje jakość produkowanej odzieży

#
DataUżytkownik
Brak wyników.