Processing...

Przygotowanie do konstruowania szablonów odzieży w systemach CAD/CAM

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
11. Charakteryzuje zasady BHP obowiązujące na stanowisku pracy
22. Posługuje się tabelami rozmiarowymi
33. Rozpoznaje funkcjonujące na rynku systemy CAD/CAM do konstrukcji odzieży

#
DataUżytkownik
Brak wyników.