Processing...

Wprowadzanie konstrukcji zewnętrznych do zasobów firmy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
11. Prowadzi proces digitalizacji form i szablonów
22. Kontroluje poprawność zdigitalizowanych szablonów

#
DataUżytkownik
Brak wyników.