Processing...

Wybrane informacje dotyczące świadczenia usług w obszarze turystyki zdrowotnej.

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
101. Charakteryzuje wybrane elementy organizacji systemu opieki zdrowotnej związane z turystyką zdrowotną
202. Charakteryzuje elementy programu pobytu w instytucji świadczącej usługi dla turystów zdrowotnych
303. Omawia wybrane regulacje prawne świadczenia usług turystycznych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.