Processing...

Zasady oraz metody komunikacji i współpracy z turystą zdrowotnym

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
101. Posługuje się wiedzą o zasadach skutecznej komunikacji z turystą zdrowotnym
202. Buduje relacje z turystą zdrowotnym
303. Posługuje się wiedzą o zasadach etyki zawodowej dotyczących świadczenia usług w obszarze turystyki zdrowotnej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.