Processing...

Zasady współpracy z turystą zdrowotnym i jego otoczeniem

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
101.Identyfikuje i analizuje potrzeby turysty zdrowotnego
202. Dobiera i prezentuje ofertę dostosowaną do potrzeb turysty zdrowotnego

#
DataUżytkownik
Brak wyników.