Processing...

Charakteryzowanie budowy i eksploatacji silników napędowych jednostek pływających

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1c. Charakteryzuje postępowanie z silnikami
2b. Charakteryzuje systemy napędu i układy przeniesienia napędu na jednostce pływającej
3a. Charakteryzuje zasady działania silnika

#
DataUżytkownik
Brak wyników.