Processing...

Charakteryzowanie budowy i eksploatacji kadłubów jednostek pływających

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1a. Charakteryzuje teoretyczne podstawy budowy kadłuba okrętowego
2b. Charakteryzuje praktykę eksploatacji kadłuba

#
DataUżytkownik
Brak wyników.