Processing...

Charakteryzowanie budowy i eksploatacji kadłubów jednostek pływających

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1b. Charakteryzuje praktykę eksploatacji kadłuba
2a. Charakteryzuje teoretyczne podstawy budowy kadłuba okrętowego

#
DataUżytkownik
Brak wyników.