Processing...

Charakteryzowanie skutera wodnego, jako szczególnego przypadku jednostki pływającej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1a. Charakteryzuje skuter wodny jako jednostkę pływającą
2b. Charakteryzuje konstrukcję skutera wodnego
3c. Charakteryzuje sposoby użytkowania skutera wodnego

#
DataUżytkownik
Brak wyników.