Processing...

Charakteryzowanie skutera wodnego, jako szczególnego przypadku jednostki pływającej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1c. Charakteryzuje sposoby użytkowania skutera wodnego
2b. Charakteryzuje konstrukcję skutera wodnego
3a. Charakteryzuje skuter wodny jako jednostkę pływającą

#
DataUżytkownik
Brak wyników.