Processing...

Wykonywanie wycen i kosztorysów jednostek pływających

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1a. Wycenia wartość jednostki pływającej
2b. Sporządza kosztorys amatorskiej budowy jednostki pływającej
3c. Nadzoruje budowę i przebudowę jednostek pływających

#
DataUżytkownik
Brak wyników.