Processing...

Uwarunkowania planowania procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
11) Charakteryzuje organizacyjne uwarunkowania planowania procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym
22) Charakteryzuje zasady planowania i prowadzenia treningu fizycznego w tenisie stołowym
33) Charakteryzuje zasady planowania i prowadzenia przygotowania mentalnego w tenisie stołowym

#
DataUżytkownik
Brak wyników.