Processing...

Opracowywanie rocznego planu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
11) Formułuje cele szkoleniowe
22) Przygotowuje plan realizacji celów szkoleniowych
33) Prowadzi ewaluację planu realizacji celów szkoleniowych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.