Processing...

Organizowanie i realizowanie rocznego procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-6 z 6.
#Efekt uczenia się 
11) Ocenia dyspozycję zawodników do uczestniczenia w procesie treningowym i zawodach sportowych
22) Przyporządkowuje zawodników do grup szkoleniowych
33) Przygotowuje zawodników w aspekcie technicznym
44) Przygotowuje zawodników w aspekcie taktycznym
55) Przygotowuje zawodników do gier podwójnych
66) Ocenia realizację przebiegu podstawowego procesu szkolenia

#
DataUżytkownik
Brak wyników.