Processing...

Konstruowanie mikrosystemu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
11) Omawia zasady współdziałania z regionalnymi organizacjami szkolenia wstępnego i podstawowego w tenisie stołowym
22) Wspiera działalność regionalnych organizacji szkolenia wstępnego i podstawowego w tenisie stołowym w aspekcie systemowym i społecznym

#
DataUżytkownik
Brak wyników.