Processing...

Rozwijanie umiejętności prowadzenia procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
11) Systematycznie analizuje działania podejmowane w procesie szkolenia podstawowego
22) Dokonuje syntezy wniosków z analizy własnej pracy szkoleniowo-organizacyjnej
33) Aktualizuje i poszerza wiedzę z zakresu prowadzenia procesu szkolenia w tenisie stołowym

#
DataUżytkownik
Brak wyników.