Processing...

Podstawy prawa bhp

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach, wraz z kryteriami weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerEfekt uczenia się 
11Charakteryzuje system ochrony pracy w Polsce
22Objaśnia zakres obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy i pracownika w obszarze bhp i ppoż.
33Analizuje przepisy prawne związane z bhp
44Wyjaśnia istotę normalizacji i systemu oceny zgodności w obszarze bhp

#
DataUżytkownik
Brak wyników.