Processing...

Badanie wypadków przy pracy i rozpoznawanie chorób zawodowych

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach, wraz z kryteriami weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-7 z 7.
#NumerEfekt uczenia się 
11Operuje pojęciami dotyczącymi wypadków przy pracy i chorób zawodowych
22Wyjaśnia obowiązki oraz odpowiedzialność pracownika i pracodawcy dotyczące wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
33Bada okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy
44Ocenia zdarzenie wypadkowe według kryteriów prawnych
55Sporządza dokumentację powypadkową
66Określa środki i działania prewencyjne zapobiegające wypadkom
77Opracowuje prewencję chorób zawodowych w środowisku pracy

#
DataUżytkownik
Brak wyników.