Processing...

Ocena ryzyka zawodowego

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach, wraz z kryteriami weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerEfekt uczenia się 
11Opisuje obowiązki oraz odpowiedzialność pracodawcy z zakresu oceny ryzyka zawodowego
22Wyszukuje informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
33Identyfikuje zagrożenia na stanowisku pracy
44Szacuje i wyznacza dopuszczalność ryzyka zawodowego
55Dokumentuje ocenę ryzyka zawodowego

#
DataUżytkownik
Brak wyników.