Processing...

Doskonalenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach, wraz z kryteriami weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerEfekt uczenia się 
11Określa wymagania w zakresie bhp obowiązujące w organizacji
22Kontroluje i analizuje stan bhp w organizacji
33Organizuje i prowadzi szkolenia bhp
44Dokumentuje szkolenia bhp

#
DataUżytkownik
Brak wyników.