Processing...

Organizowanie pracy służb bhp

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach, wraz z kryteriami weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerEfekt uczenia się 
11Wyjaśnia aspekty prawne funkcjonowania służby bhp
22Wyjaśnia istotę zarządzania bhp
33Organizuje pracę zespołu
44Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bhp

#
DataUżytkownik
Brak wyników.