Processing...

Planowanie programu pracy wychowawczej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1A. Tworzy charakterystykę grupy i identyfikuje indywidualne potrzeby jej członków
2B. Określa cele wychowawcze dla grupy
3C. Tworzy plan działania

#
DataUżytkownik
Brak wyników.