Processing...

Realizowanie programu pracy wychowawczej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
1A. Prowadzi pracę z grupą
2B. Prowadzi i wspiera komunikację w grupie
3C. Wspiera budowanie tożsamości grupy
4D. Współpracuje z otoczeniem grupy

#
DataUżytkownik
Brak wyników.