Processing...

Ewaluacja programu pracy wychowawczej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1A. Podsumowuje realizację programu pracy wychowawczej
2B. Uwzględnia wyniki ewaluacji w planowaniu dalszej pracy

#
DataUżytkownik
Brak wyników.