Processing...

Wytwarzanie elementów i podzespołów fortepianów i pianin

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-9 z 9.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera materiały, maszyny i urządzenia do wytwarzania elementów i podzespołów fortepianów i pianin.
2Uczeń dobiera przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów wytwarzanych zespołów, podzespołów i elementów fortepianów i pianin.
3Uczeń dobiera techniki łączenia materiałów do wytwarzania elementów i podzespołów fortepianów i pianin.
4Uczeń rozpoznaje instrumenty muzyczne.
5Uczeń rozróżnia rodzaje instrumentów muzycznych.
6Uczeń rozróżnia zespoły, podzespoły i elementy składowe fortepianów i pianin.
7Uczeń sporządza rysunki techniczne oraz dokumentację techniczną fortepianów i pianin.
8Uczeń sprawdza zgodność wykonywanych prac z dokumentacją techniczną.
9Uczeń wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej materiałów do wytwarzania fortepianów i pianin.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.