Processing...

Montaż podzespołów i zespołów fortepianów i pianin

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-10 z 10.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera narzędzia do montażu podzespołów i zespołów fortepianów i pianin.
2Uczeń dobiera podzespoły i zespoły do montażu fortepianów i pianin.
3Uczeń dobiera przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów zmontowanych fortepianów i pianin.
4Uczeń określa kolejność montażu podzespołów i zespołów fortepianów i pianin.
5Uczeń określa warunki odbioru technicznego fortepianów i pianin.
6Uczeń rozróżnia i stosuje metody oceny jakości fortepianów i pianin.
7Uczeń sprawdza zgodność montażu fortepianów i pianin z dokumentacją techniczną.
8Uczeń ustala warunki eksploatowania fortepianów i pianin w pomieszczeniach.
9Uczeń ustala warunki przechowywania oraz transportu fortepianów i pianin.
10Uczeń wykonuje montaż fortepianów i pianin zgodnie z dokumentacją techniczną.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.