Processing...

Wykonywanie badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń charakteryzuje właściwości fizyczne i mechaniczne próbek geologicznych.
2Uczeń ocenia wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych.
3Uczeń opracowuje wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami.
4Uczeń przestrzega zasad i procedur badań próbek geologicznych.
5Uczeń przygotowuje preparaty z próbek geologicznych do badań laboratoryjnych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.