Processing...

Określanie przydatności obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń ocenia walory naukowe, krajobrazowe i turystyczne form i zjawisk geologicznych.
2Uczeń określa walory i przydatność form geologicznych jako stanowiska geoturystycznego.
3Uczeń organizuje ruch geoturystyczny.
4Uczeń projektuje trasy geoturystyczne.
5Uczeń stosuje przepisy prawa dotyczące działalności geoturystycznej.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.