Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: obuwnik i inne (PKZ(A.e))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-11 z 11.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń wykonuje rysunki wyrobów skórzanych.
2Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
3Uczeń rozróżnia rodzaje skór, tworzyw sztucznych i skóropodobnych, wyrobów włókienniczych i papierniczych.
4Uczeń rozpoznaje wady i uszkodzenia skór surowych i wyprawionych.
5Uczeń posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną.
6Uczeń określa właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych.
7Uczeń określa topograficzny układ skór.
8Uczeń odczytuje oznaczenia i symbole stosowane w rysunkach technicznych.
9Uczeń lokalizuje nieprawidłowości w pracy maszyn i urządzeń.
10Uczeń klasyfikuje odpady powstające podczas rozkroju skór.
11Uczeń charakteryzuje narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji wyrobów skórzanych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.