Processing...

Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-15 z 15.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera metody, techniki i narzędzia do wykonywanych czynności opiekuńczych i higienicznych osoby podopiecznej.
2Uczeń dokonuje pomiaru parametrów życiowych osoby podopiecznej.
3Uczeń opiekuje się osobą podopieczną w terminalnej fazie choroby i udziela jej wsparcia emocjonalnego.
4Uczeń pomaga osobie podopiecznej w organizowaniu gospodarstwa domowego w warunkach domu pomocy społecznej.
5Uczeń pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza.
6Uczeń pomaga osobie podopiecznej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych.
7Uczeń prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby podopiecznej.
8Uczeń przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby podopiecznej.
9Uczeń przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych u osoby podopiecznej.
10Uczeń przygotowuje osobę podopieczną do samoopieki, samopielęgnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu życia.
11Uczeń rozpoznaje symptomy zaburzeń psychofizycznych u osoby podopiecznej.
12Uczeń świadczy usługi opiekuńczo-wspierające zgodnie z procedurami i standardami opieki.
13Uczeń udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej.
14Uczeń udziela pomocy w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego i udogodnień technicznych dla osób niepełnosprawnych.
15Uczeń wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby podopiecznej.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.