Processing...

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-18 z 18.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą.
2Uczeń dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
3Uczeń planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
4Uczeń posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
5Uczeń przeprowadza próby szczelności sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
6Uczeń rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje.
7Uczeń rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
8Uczeń rozpoznaje rodzaje przyłączy wodociągowych i przykanalików.
9Uczeń sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
10Uczeń wykonuje czynności związane z dezynfekcją sieci wodociągowych.
11Uczeń wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
12Uczeń wykonuje czynności związane z płukaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
13Uczeń wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
14Uczeń wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
15Uczeń wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową.
16Uczeń wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
17Uczeń wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
18Uczeń wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów wodociągowych i przewodów kanalizacyjnych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.