Processing...

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-17 z 17.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.
2Uczeń dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.
3Uczeń planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.
4Uczeń posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci ciepłowniczych.
5Uczeń przeprowadza próby szczelności sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.
6Uczeń rozpoznaje elementy wyposażenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.
7Uczeń rozpoznaje rodzaje węzłów ciepłowniczych.
8Uczeń rozpoznaje rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych.
9Uczeń sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.
10Uczeń wykonuje czynności związane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.
11Uczeń wykonuje czynności związane z remontem i modernizacją sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.
12Uczeń wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.
13Uczeń wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych.
14Uczeń wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową związane z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.
15Uczeń wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.
16Uczeń wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.
17Uczeń wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.